Fronet - Kyselyjärjestelmä

Fronet Oy:n Kyselyjärjestelmä on markkinoiden monipuolisin internetpohjainen tutkimus- ja tiedonkeruuohjelma, jolla voidaan toteuttaa organisaation kaikki tutkimukset ja kyselyt.

Tutustu seuraavassa kuinka helppoa ja vaivatonta järjestelmän käyttäminen on.

1. Kyselyiden luominen

Fronetin kyselyjärjestelmällä voidaan luoda rajoittamaton määrä kyselylomakkeita joko tiedonkeruuseen, palautteeseen tai esimerkiksi arviointiin.

Kyselyiden luominen on helppoa ja vaivatonta eikä sisältöä ole mitenkään rajattu. Kyselyihin voidaan lisätä vapaavalintaisten kysymysten ja monivalintakysymysten lisäksi tekstiä, kuvia, sekä suurempiakin sivustoja. Kyselyjärjestelmä voikin toimia siis myös julkaisujärjestelmänä, jolla ylläpidetään esimerkiksi koulutus- tai ilmoittautumissivustoja.

2. Kyselyihin vastaaminen

Kyselyihin vastaaminen onnistuu julkisen sivuston kautta tai esimerkiksi sähköpostissä lähetettävällä suoralla linkillä.

Vastaaja saa kuittauksen kyselyyn vastaamisen jälkeen ja vastaukset tallennetaan tietokantaan analysoitavaksi.

3. Vastausten analysointi ja tarkastelu

Kyselyiden vastauksia voidaan tarkastella yksittäisien vastaajien osalta tai tilastoina vastausten jakautumisesta.

Tilastoissa kyselyn tulokset voidaan esittää kysymyksittäin tai kyselyittäin. Tuloksista piirretään jakaumia kuvaavat kuvaajat ja lasketaan prosenttiosuudet ja keskiarvot.

Haluttaessa yksittäisiä vastauksia voidaan muuttaa tai poistaa, jolloin järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi ilmoittautumisten hallintaan.

4. Tulosten raportointi ja jatkokäsittely

Järjestelmään tulleille vastauksille ja ilmoittautumisille on mahdollista määrittää tila, jota voidaan muuttaa tarvittaessa. Vastaus voidaan myös lähettää automaattisesti sähköpostitse halutulle henkilölle. Näin ylläpitäjä saa heti tiedon kaikista järjestelmän tapahtumista. Ilmoittautumiset tai vastaukset voidaan myös määrätä tietyn henkilön käsiteltäväksi ja näin jakaa vastuualueita.

Kyselyn vastaukset ja tilastot voidaan tulostaa paperille valmiina raporttina tai vaihtoehtoisesti vastaukset voidaan siirtää tiedostossa esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan jatkokäsittelyä varten.

Käyttöönotto omassa organisaatiossa

Järjestelmä toimii täysin alustariippumattomasti. Sen käyttöön asiakas tarvitsee vain www-selaimen. Ohjlemistoa voidaan käyttää ASP-palveluna Fronet Oy:n palvelinympäristöstä tai haluttaessa Kyselyjärjestelmä voidaan asentaa myös käyttäjän omaan palvelinympäristöön.

Käyttäjätutkimus tai palautteen kerääminen onnistuu vaivattomasti valmiita pohjia hyväksikäyttäen. Jo aikaisemmin käytetty kysely on myös helppo monistaa uutta käyttöä varten.

Fronet Kyselyjärjestelmä sopii niin pienille kuin suurillekin yrityksille ja yhteisöille. Tästä osoituksena järjestelmämme on käytössä mm. Suomen suurimmalla matkatoimistolla. Myös useat pienet ja keskisuuret oppilaitokset käyttävät järjestelmäämme. Testitunnukset järjestelmän kokeiluun voitte pyytää sähköpostiosoitteesta fronet@fronet.fi.

Pyydä testitunnukset järjestelmään

Kyselyjärjestelmän ominaisuuksia

Kyselyjärjestelmä DEMO

Katso Kyselyjärjestelmän esite (pdf muodossa)