Ohjelmistoprojektit

Omien tuotteidemme lisäksi voimme toteuttaa ohjelmistoprojekteja, joissa luodaan asiakkaille heidän tarpeisiin suunniteltu ja toteutettu ohjelmisto. Seuraavassa on kuvattu ohjelmistoprojektin tärkeimmät vaiheet.

Määritys, suunnittelu ja konsultointi

Perusteellinen tarpeiden määritys ja järjestelmien syvällinen suunnittelu on varmin tae onnistuneen ohjelmistoprojektin saavuttamiseksi. Huolellinen määritys ja suunnittelu nykyteknologian suomat mahdollisuudet tuntien antavat parhaat mahdollisuudet toiminnan tehostamiseksi uuden tietojärjestelmän avulla.

Konsulteillamme on viimeisin tuntemus teknologiasta sekä vahva osaaminen useilla eri toimialueilla. Konsulteillamme on kokemusta mm. huipputeknologian testausjärjestelmien toteutuksesta, energiayhtiöiden hinnoittelu- ja valvontajärjestelmistä, oppilaitosten arviointijärjestelmistä, korkeakoulujen valintajärjestelmistä sekä niin pk-yritysten kuin yhteisöjenkin toiminnanohjausjärjestelmien ja julkaisujärjestelmien toteutuksesta.

Toteutus ja testaus

Ohjelmistojen toteutus tapahtuu tehokkaasti ja nopeasti viimeisimpiä ohjelmistokehitystyökaluja käyttäen. Ohjelmistokehittäjien vahva tuntemus toimialojen erityispiirteistä takaa tarkkojen määritysten ohella onnistuneen lopputuloksen minimoiden syntyvien virheiden määrän.

Toteutettavissa ohjelmistoprojekteissa on erityisen tärkeää testauksen toteuttaminen läpi koko projektin. Tarkan testauksen ja välittömän virhekorjauksen avulla saavutetaan asiakastarpeet täyttävä ohjelmisto.

Käyttöönotto ja koulutus

Onnistunut käyttöönotto takaa ohjelmiston tehokkaan käytön koko sen elinkaaren aikana. Käyttöönotto tulee suunnitella tarkasti ja sopia yhteiset pelisäännöt järjestelmään tutustumiseksi.

Tarvittaessa asikkaalle voidaan asentaa erillinen koulutusympäristö, jossa voidaan vapaasti harjoitella järjestelmän käyttöä. Asiakas voi myös tutustua järjestelmän toimintaan ennen varsinaista toimitusta ja hyväksymistä.

Koulutus järjestetään asiakkaalle räätälöitynä kokonaisuutena ja edellyttää sen tarkkaa suunnittelua. Peruskäyttäjien koulutus onnistuu normaalisti ns. puolipäiväkoulutuksessa ja pääkäyttäjien puolestaan koko päivän kestävässä koulutuksessa.