Onko oppilaitoksille hyötyä Kyselyjärjestelmästä?

Kyllä on. Oppilaitoksille on merkittävää hyötyä Fronet Oy:n Kyselyjärjestelmästä toteutettaessa lain määräämää arviointia opetuksesta.

Arviointi on lain nojalla pakollista kaikille opetusta antaville instansseille. Laki määrää, että arvioinnin tarkoituksena on kerätä koulu- ja kuntatasolla sekä valtakunnan tasolla tehtävää koulutuksen kehittämistä koskevaa päätöksentekoa varten tietoa siitä, miten ehdotetussa laissa tarkoitetulle opetukselle säädetyt ja määrätyt tavoitteet ovat toteutuneet käytännössä.

Arvioinnin avulla on tarkoituksena myös lisätä oppilaiden huoltajien tietämystä koulutuksen tasosta ja parantaa edellytyksiä erilaisten valintojen tekemiseen.

Yhä useampi koulu on vaihtanut tavallisesta paperilomakkeilla tapahtuvasta arvioinnista sähköiseen arviointiin. Näin säästetään opettajien ja oppilaiden työtä ja vaivaa. Tulokset saadaan välittömästi kyselyn päätyttyä ilman minkäänlaista jälkityötä. Fronet Oy:n tarjoama Kyselyjärjestelmä on jo käytössä useissa kouluissa ja koulutusyhtymissä.

Linkki lakiin koulujen arvioinnin toteuttamisesta

Fronet Kyselyjärjestelmän esittely