Kyselyjärjestelmän esittely :: Esittely

Fronet Oy:n Kyselyjärjestelmä on helppokäyttöinen ohjelmisto Internetissä suoritettavien kyselyiden luomiseen. Kyselyjärjestelmällä voidaan luoda miten monta kyselylomaketta tahansa, joko tiedonkeruuseen, palautteeseen tai esimerkiksi arviointiin. Palaute tai kyselyjen vastaukset tallennetaan tietokantaan, josta saadaan helposti luettavat tilastot vastauksista analysointia varten. Asiakaspalaute on helppo kerätä järjestelmään, josta yritys saa arvokasta tietoa yrityksen toiminnasta.

Käyttäjätutkimus tai palautteen kerääminen onnistuu vaivattomasti valmiita pohjia hyväksikäyttäen. Jo aikaisemmin käytetty kysely on myös helppo monistaa uutta käyttöä varten.

Tilastoissa kyselyn tulokset voidaan esittää kysymyksittäin tai kyselyittäin. Tuloksista piirretään jakaumia kuvaavat kuvaajat ja lasketaan prosenttiosuudet ja keskiarvot. Asiakaskysely ja sen tulokset on helppo tarkistaa vuosienkin arkistoinnin jälkeen.

Järjestelmään tulleille vastauksille ja ilmoittautumisille on mahdollista määrittää tila, jota voidaan muuttaa tarvittaessa. Vastaus voidaan myös lähettää automaattisesti sähköpostitse halutulle henkilölle. Näin ylläpitäjä saa heti tiedon kaikista järjestelmän tapahtumista. Ilmoittautumiset tai vastaukset voidaan myös määrätä tietyn henkilön käsiteltäväksi ja näin jakaa vastuualueita.

lisää

Kenelle Kyselyjärjestelmä soveltuu

Käyttöjärjestelmä soveltuu niin pienille kuin suurillekin organisaatioille, oppilaitoksille ja järjetöille. Järjestelmä on kehitetty asiakkaidemme käyttööntarpeisiin mukautuvaksi, joustavaksi ja se on helposti muunnettavissa toimimaan erilaisissa käyttökohteissa. Tästä osoituksena järjestelmämme on käytössä mm. Suomen suurimmassa matkatoimistossa ja useissa pienissä, sekä keskisuurissa oppilaitoksissa. Kyselyjärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet löydät valikon Ominaisuudet-linkistä.

Oppilaitoksien ja järjestöjen erityistarpeisiin olemme luoneet Opetus- ja Ilmoittautumismoduulin. Näiden avulla asiakkaat voivat laajentaa Kyselyjärjestelmän käyttökohteita.

Mitä käyttöön tarvitaan

Kyselyjärjestelmän käyttöön ei tarvita kuin Internet-yhteys ja selain. Voit käyttää järjestelmäämme missä ja milloin haluat, riippumatta käytössä olevasta laitteistosta. Järjestelmän käyttöönotto ei vaadi juurikaan koulutusta, joten käyttöönottokustannukset säilyvät alhaisina verrattuna raskaisiin ohjelmistoihin.